Bale; dans, müzik ve tiyatroyu estetikle birleştiren, geçmişi yüzyıllara dayalı uluslararası anlamda kabul görmüş bir sanat dalıdır.

Bale, bedenin ve beynin disipline edilmesi sürecinde bireysel özelliklerin yanı sıra grup bilinci, özgüven oluşumu ve sanatsal perspektif kazandırma misyonlarını bünyesinde barındırır.

Bizde Nilay Bale ailesi olarak; Bale ve dansın çocukların fiziksel gelişmelerinin yanı sıra içsel oluşumlarında önemli bir unsur olduğuna inanmaktayız. Eğitim anlayışımızı bu temeller üzerine oturtmakta, çağdaş, sanatsever bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.